Elöverföringsprodukter

Vi erbjuder olika typer av elöverföringsprodukter till kunder inom Vasa Elnäts distributionsområde. Den bästa nyttan får du när du väljer en sådan produkt som passar din egen elanvändning – då betalar du heller inte för något i onödan.

Allmän el – för dig med liten elförbrukning

Allmän el lämpar sig för bostäder utan eluppvärmning eller där elförbrukningen är liten och infaller främst dagtid. Priset för Allmän el är det samma oberoende av tiden på dygnet eller året. Typiska användningsobjekt för Allmän el är höghus- och radhusbostäder, egnahemshus som uppvärms med olja eller jordvärme samt fritidsbostäder.

Nattel – för den eluppvärmda fastigheten

Nattelen lämpar sig för fastigheter med eluppvärmning och där elanvändningen nattetid är stor. Nattelen har två energipriser, ett för natt och ett för dag. Ju mer du kan styra elanvändningen till nattetid, desto mer sparar du.

Nattelen är för kunder vars nuvarande elmätning baserar sig på uppdelningen natt/dag.

Vasa Elnät använder sig av uppdelningen

​dagel: kl. 7–22
​nattel: ​kl. 22–7

I enlighet med Fingrid Abp:s rekommendationer kopplas ackumulerande eluppvärmning på mellan kl. 22 och 23. Nattpriset gäller ändå för alla från kl. 22. Ackumulerande eluppvärmning kopplas av mellan kl. 06 och 07. Nattpriset gäller ändå för alla fram till kl. 07.

Säsongel – när elförbrukningen är som störst på sommaren

Säsongel lämpar sig för fastigheter där elanvändningen särskilt sommartid är stor. Priset för säsongel varierar på basen av tidpunkt: vintervardag/övrig tid.

Mätningssättet Säsongel är för kunder vars nuvarande elmätning baserar sig på uppdelningen vintervardag/övrig tid.

Vasa Elnät använder sig av uppdelningen​

vintervardag: ​1.11–31.3 må-lö kl. 7–22
​övrig tid: ​el som förbrukas övrig tid .​

Byte av elöverföringsprodukt

Det kan vara nödvändigt att byta elöverföringsprodukt om det blir tydliga förändringar i din elförbrukning och din nuvarande produkt inte längre är den förmånligaste. Det kan hända t.ex. om elförbrukningen minskar eller om största delen av förbrukningen sker under en annan tidpunkt än tidigare.

Byte av nättjänstavtalets överföringsprodukt är möjlig om det har gått minst ett år sedan senaste byte. Bytet är kostnadsfritt.

Meddela om ändringen med blanketten nedan eller via telefon 06 324 5760.

Ändringen görs inom 30 dagar efter att du meddelat oss. Ändringar görs inte retroaktivt. För eventuellt byte av säkringsstorlek, kontakta din egen elentreprenör.

Byte av elöverföringsprodukt

Byte av elöverföringsprodukt
(GSRN= 18 siffror)
* obligatorisk information

Se våra överföringspriser

Läs mer