07.10.2019 Strömavbrott i Korsholm

Eldistributionen bröts i Solf kl 21:04. Orsaken var strukturfel. 34 kunder berördes av avbrottet. Elektriciteten kopplades tillbaka till de sista kunderna kl. 22:39.