Ge respons om våra tjänster

​Har du beställt en elanslutning av oss? Vi strävar kontinuerligt efter att förbättra vår kundbetjäning och den övriga verksamheten. Därför ber vi dig svara på vår korta enkät.

All respons hjälper oss att utveckla vår verksamhet enligt våra kunders behov.

SVARA PÅ VÅR ENKÄT