Kraftledningsprojekt mellan Westenergy och Gerby i en viktig fas

Som bäst byggs en cirka 10 km lång kraftledning mellan Westenergy kopplingsstation och Gerby elstation. Kraftledningen skapar en så kallad ringmatningsförbindelse som förbättrar leveranssäkerheten på ett stort område från Replot skärgård till Kvevlax. Kraftledningens influensområde täcker cirka 18 000 förbrukningsplatser.

Just nu pågår en arbetsfas där Gerby och Alskat elstationer får reservmatning. Arbetsfasen består av ändringar i en existerande linje mellan Bobäck och Gerby, och under den kan eventuella tillfälliga fel påverka ett större område än vanligt. Arbetet på linjen ifråga pågår till 30 augusti.

Byggarbetet förväntas vara slutfört i slutet av året.