En ny allmän mervärdesskatt införs 1.9.2024 – se hur det påverkar priset på ditt avtal

Riksdagen beslöt 28.6 om en höjning av den allmänna mervärdesskatten. Den allmänna mervärdesskatten (moms.) kommer att vara 25,5 % från 1.9.2024, vilket påverkar priset på våra produkter och tjänster.

Den nya momsen kommer att gälla alla våra avtal och tjänster. Se alla våra priser.

Konsumentpriser innehåller en moms. om 24 % till 31.8.2024. Därmed höjs skatten med 1,5 procentenheter. Ändringen grundar sig på ett myndighetsbeslut som påverkar priset på ditt avtal.

Enligt nättjänstvillkoren (NTV 2019) har konsumenter rätt att säga upp ett tillsvidareavtal i 30 dagar efter att ha fått kännedom om ändringen utan uppsägningstid.