Så här hanterar du virke i närheten av en elledning

Håll avstånd och håll dig trygg: Så här hanterar du virke i närheten av en elledning!

Att hantera och förvara virke i närheten av en elledning är riskabelt. Håll dig trygg och kom ihåg följande saker när du arbetar i närheten av en 20 kV-elledning.

  • Det är förbjudet att förvara virke under och i närheten av elledningen.
  • Virkeshögarna bör placeras på minst 5 meters avstånd från elledningen.
  • Observera att linjegatan är 10 m bred.
  • Virkets och lyftbommens säkerhetsavstånd till ledningen är 3 m i sidled
    och 2 m i höjdled.
  • Planera transportrutterna på förhand och beakta säkerhetsavstånden.

Visste du att? Du kan få en elstöt på avstånd utan att virket eller skogsmaskinen rör vid elledningen! Följ arbetsavstånden och håll dig trygg.

Du kan också ringa oss 06 324 5710 (24 h).

Anvisningar för hantering av virke i närheten av en elledning.