Stormen har orsakat elavbrott

(uppdaterad kl 17.15) För tillfället är 554 fritidsbostäder utan elektricitet  i Vasa skärgård. Felet uppskattas bli åtgärdat under kvällens lopp.

(uppdaterad kl. 15.45) Stormen har orsakat mera elavbrott och för tillfället är ca 1 000 kunder utan elektricitet i olika delar av vårt distributionsområde. Reparationsarbetet pågår.

(publicerad kl. 13.25) Mycket kraftiga vindbyar har fällt träd på ellinjer och orsakat elavbrott i Replot och i Nyby i Malax torsdagen 29.11. från kl. 10.55. Som mest har varit 1 621 kunder utan elektricitet. Reparationer i elnätet pågår och för tillfället är 90 kunder utan elektricitet.

Våra kunder kan följa situationen på avbrottskartan.

Man får inte röra i träd som har fallit och inte heller själv börja röjningen. Både röjnings och reparationsarbetena är ur säkerhetssynpunkt arbete av en yrkesman. Ta kontakt med Vasa Elnäts felanmälan, tfn 06 324 5710. Säkerhetsavståndet till ett träd på ellinjen bör vara 20 meter.

Dela