Utvecklingsplanen för år 2024 är nu färdig

En utvecklingsplan för elnätet sammanställs vartannat år i samarbete med våra intressegrupper. Utvecklingsplanen för år 2024 är nu klar.

Planen syftar till att visa hur samhällsutvecklingen återspeglas inom vårt ansvarsområde och hur vi utvecklar elnätet för att så kostnadseffektivt som möjligt möta dess krav och behov. Vårt ansvarsområde sträcker sig till åtta kommuner och mycket varierande verksamhetsmiljöer.

Utvecklingsplanens innehåll har utarbetats enligt Energimyndighetens bestämmelse.

Läs planen här. (Välj svenska som språk på sidan.)