Vi har publicerat vår utvecklingsplan för kommentarer – var med och påverka utvecklingen av elnätet

Vasa Elnäts utvecklingsplan har nu publicerats för kommentarer. Hjälp oss att identifiera elnätets utvecklingsbehov!

Utvecklingen av elnätet är en av samhällets grundpelare. Vad som krävs av elnätet påverkas av många olika faktorer: förutom den gröna omställningen samt utvecklingen av befolkningsunderlaget, tjänster och industri, påverkas behoven av bland annat elektrifieringen av trafik och uppvärmning samt av den småskaliga produktionen av el.

Vår bransch har en mycket viktig roll i möjliggörandet av dessa förändringar.

Just nu utreder vi behoven hos vårt elnätsområde för att vår utvecklingsplan ska kunna stöda den allmänna utvecklingen så bra som möjligt.

Vill du vara med och påverka utvecklingen? Delta genom att kommentera planen senast 31.5. Du kan välja svenska som språk när du öppnar upp sidan.

Planen är uppgjord på basen av Energimyndighetens bestämmelser. Den kan kommenteras av såväl konsumenter som företag, kommuner och andra intressegrupper.