Du får ersättning för långvariga avbrott

Vid ett långvarigt elavbrott får du automatiskt standardersättning. Du behöver med andra ord inte söka om den skilt. Ersättningsbeloppet beror på din årliga nättjänstavgift och avbrottets längd (minst 12 timmar oavbrutet).

Läs mer on standardersättningar

Elapparater som gått sönder på grund av ett avbrott

Vasa Elnät är ersättningsskyldig, om elapparater gått sönder på grund av ett fel i nättjänsten, såsom nollfel, eller om apparaten tagit skada av en långvarig över- eller underspänning.

Läs mera om ersättningsansökan