Stormen har orsakat elavbrott

(uppdaterad 23.6. kl. 08.35) Avbrott orsakade av stormen är reparerade och de sista kunderna fick elektriciteten tillbaka kl. 04.55 i Gerby skärgård. Bolaget håller på att reparera skador som stormen har förorsakat i eldistributionsnätet.

Observera att man inte får vidröra träd som blåst omkull och inte heller själv påbörja röjningen. Av säkerhetsskäl får endast yrkesmän utföra röjnings- och reparationsarbeten. Ta kontakt med Vasa Elnäts felanmälan,
tfn 06 324 5710. Säkerhetsavståndet till ett träd på ellinjen bör vara 20 meter.

Se elavbrott på kartan

(uppdaterad 23.6. kl. 01.10) Nästan alla fast bebyggelse har fått strömmen tillbaka. Enskilda avbrott kan ännu förekomma. I Gerby skärgård är 761 fritidsbostäder utan ström för tillfället, elen uppskattas bli åtgärdad på lördagen.

(uppdaterad 22.6. kl. 20.00) Reparationer av elnätet pågår och för tillfället är ca 1 500 kunder utan elektricitet. All fast bebyggelse beräknas få elektriciteten tillbaka under kvällens lopp. Utan elektricitet är fortfarande också 508 fritidsbostäder i Gerby skärgård i Vasa. Felreparationen i skärgården uppskattas bli åtgärdad på lördagen.

(publicerad 22.6. kl. 14.10) Kraftiga vindbyar fällde träd på ellinjer fredagen från kl. 08.18 och orsakade elavbrott i olika delar av distributionsområdet. Som mest har varit 4 171 kunder utan elektricitet. Reparationsarbetet pågår i elnätet.

 

Dela