Nya elstationer ger säkrare distribution i Vasaregionen

I december färdigställs två huvudtransformatorstationer som sammanlagt tjänar 6 000 hushåll i Vasaregionen. Framöver ska stormvindar och åska orsaka betydligt färre elavbrott i området. Transformatorstationen och kraftledningen i Alskat är helt nya. Tillsammans servar de 3300 hushåll med el i Gerby i Vasa, Replot skärgård och ett flertal byar i Korsholm. Den nya stationen minskar antalet

Ny kraftledning tjänar 2 500 hushåll på kusten

Projektet beaktar områdets säregna naturvärden och testar unik lösning. För närvarande pågår byggandet av en kraftledning mellan Gerby i Vasa och Alskat i Korsholm. Ledningen har ett stort influensområde och tjänar ca två och ett halvt tusen hushåll i Jungsund, Iskmo, Köklot, Västervik och hela Replot skärgård. Ledningen kommer också tjänstgöra som reservlinje för Gerby