Stormvädret har orsakat elavbrott

(uppdaterad 20.9. kl. 15.50) Avbrott orsakade av stormen har i huvudsakligen reparerats. Utan elektricitet är fortfarande 41 kunder i Korsnäs och Malax. Enskilda avbrott kan ännu förekomma. Arbetet med att reparera skador som stormen har förorsakat i eldistributionsnätet fortsätter. (publicerad 20.9. kl. 12) Byvindarna som nådde 24 meter per sekund fällde träd på ellinjer torsdagen 20.9.

Åskan har orsakat elavbrott

(uppdaterad 1.8. kl. 9.00) Avbrott orsakade av åskan är reparerade och de sista kunderna fick elektriciteten tillbaka kl. 20.30 på tisdag. Se elavbrott på kartan (publicerad 30.7. kl. 15.40) Skadorna som orsakats av åskan har till största delen reparerats. Enstaka reparationen fortsätter tills imorgon. Observera att man inte får vidröra träd som blåst omkull och inte

Solenergins popularitet ökar snabbt

Allt fler väljer att producera en del av sin elektricitet själva med solpaneler. Att ha egen småskalig energiproduktion är en växande trend i hela Finland. Inom Vasa Elnäts område har i år 20 nya mikroproducenter kopplats till nätet till och med början av juli. Antalet är det dubbla i jämförelse med fjolåret. År 2017 steg

Meddela Vasa Elnäts felanmälan om träd som fallit över ellinjer

Det kan ännu finnas träd som blåst över ellinjer efter Pauliina-stormen under midsommar. Även stormen i dag kan ha fällt träd över linjerna. Om du upptäcker ett träd som fallit över en ellinje tag kontakt med Vasa Elnäts felanmälan, telefon 06 324 5710. Du kan också skicka felanmälan till sahkovalvomo@vaasansahkoverkko.fi Observera att man inte får vidröra träd som

Stormen har orsakat elavbrott

(uppdaterad 23.6. kl. 08.35) Avbrott orsakade av stormen är reparerade och de sista kunderna fick elektriciteten tillbaka kl. 04.55 i Gerby skärgård. Bolaget håller på att reparera skador som stormen har förorsakat i eldistributionsnätet. Observera att man inte får vidröra träd som blåst omkull och inte heller själv påbörja röjningen. Av säkerhetsskäl får endast yrkesmän utföra

Sjökabel nummer två togs ibruk i Gerby skärgård

Vasa Elnät Ab har låtit bygga en andra sjökabel mellan fastlandet och Gerby skärgård. Kabeln tjänar förutom områdets cirka 650 sommarstugor med elanslutning också Gerby som helhet. Sammanlagt täcker kabelns verkningsområde cirka 8 000 Vasahushåll. Läs mer

Årsberättelsen 2017

Koncernen Vasa Elektriska har publicerat sin Årsberättelse 2017. Läs hur året såg ut för koncernen och Vasa Elnät Ab. Året 2022 i koncernen Vasa Elektriska Hur såg år 2022 ut för koncernen Vasa Elektriska? Läs årsberättelsen

Finlands största borraggregat borrar tunnel under Kyro älv

De elledningar som nu i form av luftledningar korsar Kyro älv i Perkiö i Lillkyro ska Vasa Elnät placera under markytan. Arbetet kräver att en tunnel borras under älven. Tunneln blir cirka 150 meter lång. Vasa Elnät Ab berättar att det hänt att hela elstolpar svepts med vid islossningen. Tunnlar för markkablar under älvar är