Reparationer av elnätet pågår – en del hushåll kan förbli utan el i flera dygn

”Den värsta stormen någonsin på Vasa Elnäts distributionsområde.” Så beskriver driftchef Petter Södergran på Vasa Elnät situationen, som orsakade att mer än 14 000 kunder inom elnätsbolagets område var utan el när det var som värst. Reparationerna av elnätet fortsätter och fel åtgärdas så snabbt som möjligt. – För tillfället är nästan 6 900 kunder utan

Stormen har orsakat elavbrott

(uppdaterad 2.1 kl. 12.55) Reparationerna av elnätet fortsätter. För tillfället är ca 7 000 kunder utan el. Vi uppskattar att en del av våra kunder kommer att vara utan el i upp till flera dygn. Om du upptäcker ett träd som fallit över en ellinje tag kontakt med Vasa Elnäts felanmälan, telefon 06 324 5710. Observera

Vasa Elnät höjer beredskapen på grund av stormvarningen

Bolaget förbereder sig på att reparera eventuella skador i elnätet genom att höja beredskapen. Man får inte röra i träd som har fallit och inte heller själv börja röjningen. Både röjnings och reparationsarbetena är ur säkerhetssynpunkt arbete av en yrkesman. Ta kontakt med Vasa Elnäts felanmälan, tfn 06 324 5710. Säkerhetsavståndet till ett träd på

Stormen har orsakat elavbrott

(uppdaterad kl 17.15) För tillfället är 554 fritidsbostäder utan elektricitet  i Vasa skärgård. Felet uppskattas bli åtgärdat under kvällens lopp. (uppdaterad kl. 15.45) Stormen har orsakat mera elavbrott och för tillfället är ca 1 000 kunder utan elektricitet i olika delar av vårt distributionsområde. Reparationsarbetet pågår. (publicerad kl. 13.25) Mycket kraftiga vindbyar har fällt träd på ellinjer

Vasa får sin första målade transformatorstation

Under pågående vecka har ett nytt stadskonstverk börjat ta form i Vasa. Transformatorstationen i hörnet av Formansgatan och Bangatan ska få ett motiv som påminner om en sagovärld. Målningen av transformatorstationen är resultatet av ett samarbete mellan Vasa Elnät och illustratören Päivi Arenius. – Det var lätt att tacka ja till Arenius förslag om samarbete, berättar underhållschef

3.10 granskas elnätet med helikopter

Den 3 oktober granskas elnätet (110 kV linjer) i Vasa, Laihela, Lillkyro, Korsnäs och Närpes med hjälp av helikopter. Flygningarna är ett effektivt hjälpmedel i kartläggningen av elnätets skick.

Den kraftiga stormvinden har orsakat elavbrott

(uppdaterad 27.9. kl. 14.35) Felen orsakade av stormen har huvudsakligen reparerats, 21 kunder är fortfarande utan elektricitet.  De återstående felen repareras under dagens lopp. Arbetet med att reparera skador som stormen har förorsakat i eldistributionsnätet fortsätter. Om du upptäcker ett träd som fallit över en ellinje tag kontakt med Vasa Elnäts felanmälan, telefon 06 324

Stormen Mauri 18 orsakade elavbrott

(Publicerad kl. 16.30) Stormen fällde träd på ellinjer lördagen 22.9. från kl. 07.02 och orsakade elavbrott i Vasa Elnäts distributionsområde. Som mest var 1 092 kunder utan elektricitet. Felen orsakade av stormen har reparerats och de sista kunderna fick elektriciteten tillbaka kl. 15.25. Enskilda avbrott kan ännu förekomma. Om du upptäcker ett träd som fallit

Stormvädret har orsakat elavbrott

(uppdaterad 20.9. kl. 15.50) Avbrott orsakade av stormen har i huvudsakligen reparerats. Utan elektricitet är fortfarande 41 kunder i Korsnäs och Malax. Enskilda avbrott kan ännu förekomma. Arbetet med att reparera skador som stormen har förorsakat i eldistributionsnätet fortsätter. (publicerad 20.9. kl. 12) Byvindarna som nådde 24 meter per sekund fällde träd på ellinjer torsdagen 20.9.