Skötsel av kantzoner vid elledningsgata i Replot, Fågelberget, Mamrelund och Taklax

I höst utförs skötsel av kantzoner vid ledningsgata inom Vasa Elnäts område i Replot, Fågelberget, Mamrelund och Taklax. Genom att gallra ledningsgatornas kantzoner minimeras störningar i elöverföringen. Att sköta kantzoner betyder att man avverkar riskträd och gallrar skog. Därtill görs plantskogsskötsel. Om skötsel av kantzoner kommer man alltid överens med markägaren. Nu på hösten gallras

Kraftledningsprojekt mellan Westenergy och Gerby i en viktig fas

Som bäst byggs en cirka 10 km lång kraftledning mellan Westenergy kopplingsstation och Gerby elstation. Kraftledningen skapar en så kallad ringmatningsförbindelse som förbättrar leveranssäkerheten på ett stort område från Replot skärgård till Kvevlax. Kraftledningens influensområde täcker cirka 18 000 förbrukningsplatser. Just nu pågår en arbetsfas där Gerby och Alskat elstationer får reservmatning. Arbetsfasen består av

Stormen har orsakat strömavbrott

(uppdaterat 8.8.2023 kl. 20:20) Alla störningar som orsakats av stormen är nu åtgärdade. (uppdaterat 8.8.2023 kl.15:40) För tillfället är ca. 385 hushåll utan el. Reparationsarbetet pågår i elnätet och uppskattas bli klara under dagens lopp. (publicerat 8.8.2023 kl. 14:20) Kraftiga vindbyar har orsakat strömavbrott i olika delar av distributionsområdet på tisdag 8.8.2023 från kl. 10:50.

Miljövärden påverkar ledningssträckningar: örnbo ändrade planerna i Korsholm

I Vasa Elnäts projekt för reparation av elnätet gav ett örnbo en orsak till att ändra på den ursprungliga ledningssträckningen. Miljövärden är en viktig synvinkel i planeringen. I Köklot, Korsholm, blev ett örnbo en orsak till en viktig omväg i reparationsprojektet. – Den nya sträckningen planerades så att den lämnar boet ostört, berättar projektchef Daniel Yrjas. I

Närmare 600 reflexflaggor för fåglarnas säkerhet

Att hänga upp reflexflaggor i luftledningarna har konstaterats att vara ett effektivt sätt att hindra fåglar från att krocka med ledningarna. Vasa Elnät hänger upp reflexflaggor årligen. Reflexflaggorna placeras runtom distributionsområdet på ställen där man märkt att kollisioner sker mest. ‒ I år installerar vi 550 reflexflaggor sammanlagt på en 7 kilometer lång sträcka. Arbetet

Inom Vasa Elnät har Korsnäs flest solpaneler i förhållande till invånarantal

Vårsolen får många egnahemsägare att blicka upp mot hustaket. De konsumenter som hade egen el att sälja tjänade på fjolårets höga elpriser. Att installera solpaneler var ändå populärt redan innan år 2022 och prisernas uppgång. Inom Vasa Elnäts området syns populariteten bland annat i Korsnäs. För ett år sedan uppskattade Vasa Elnät att andelen förbrukningsplatser

66 000 kunder inom Vasa Elnäts område får en ny smartmätare

Vasa Elnät installerar under åren 2023 och 2024 nya, smarta elmätare hos 66 000 kunder. Tack vare de nya mätarna övergår man till ett mätningsintervall på femton minuter, något som nyligen har möjliggjorts i branschen. Samtidigt förbättras möjligheterna att hantera mätare på distans. ‒ Mätarna byts hos alla de kunder som inte ännu fått en

Allt om mätarbytet

Läs hur projektet framskrider och hur det berör dig.

Läs mer

Kraftiga vindar har orsakat elavbrott

(uppdaterad 9.2.23 kl. 15:34) Elen är nu återställd till samtliga kunder. (publicerad 9.2.23 kl. 08:02) Kraftiga vindbyar har fällt träd på ellinjer och orsakat elavbrott i olika delar av vårt distributionsområde. De första felen dök upp onsdag 8.2 23:20. Som mest har 2793 kunder i Korsholm och Vasa varit utan el. För tillfället är 776