Vasa Elnät investerar 15 miljoner euro i utveckling av elnätet

Vasa Elnät investerar under pågående år 15 miljoner euro i att förbättra elnätets distributionssäkerhet och på andra sätt utveckla nätet. De största projekten genomförs i Korsholm, Korsnäs och Närpes. På våren inleds också ett betydande smartmätarprojekt. I Korsholm byggs en 110 kilovolts kraftlinje mellan Gerby och Westenergy. Projektet ska slutföras våren 2024. I samband med

Fingrids lättnad i stamnätsavgifter överförs i sin helhet till kunderna

Stamnätsbolaget Fingrid meddelade i fjol om en lättnad i stamnätsavgifterna. I praktiken betyder det att elnätsbolagen, såsom Vasa Elnät, under en bestämd tid inte behöver betala stamnätsavgifter till Fingrid. Varje enskilt elnätsbolag bestämmer själv om vad det gör med de temporära inbesparingarna. Vasa Elnät bestämde att för sin egen del överföra lättnaderna direkt och i

Vasa Elnät donerar en reservgenerator till Ukraina

Energisektorns hjälp behövs i Ukraina. Nu donerar Vasa Elnät en generator. Rysslands attacker i Ukraina har orsakat stora skador i landets energiinfrastruktur. Finlands energisektor har redan tidigare hjälpt Ukraina. Vasa Elnät har nyligen fått information om att Ukraina tar tacksamt emot generatorn som bolaget inte längre behöver. – Vi gjorde en sanering vid elstationen i

Elförbrukningen har minskat rejält

Den här hösten har det använts betydligt mindre mängder elektricitet inom Vasa Elnäts område än året innan. I september–november har förbrukningen minskat med 10–19 procent i jämförelse med samma period 2021. I fjol överförde Vasa Elnät lite över 1 000 gigawattimmar (GWh) el till sina kunder. Av det utgjorde perioden mellan september och november en andel

Infotillfälle: att förbereda sig inför elavbrott

SPEK Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland ordnar i samarbete med Vasa, Seinäjoki och Karleby städer och deras räddningsverk kostnadsfria infotillfällen på finska om att förbereda sig inför eventuell elbrist. Alla tre tillfällen ordnas med samma innehåll på: onsdag 14.12 kl. 18-19 måndag 19.12 kl. 18-19 onsdag 28.12 kl. 18-19 Tillfällen ordnas endast på webben, du kan ansluta

Elbrist, vad är det?

Lär dig om vad eventuell elbrist skulle innebära inom Vasa Elnäts område.

Läs mer

Frågor och svar angående eventuell elbrist

Att det eventuellt under denna vinter kan uppstå elbrist har väckt stor diskussion. Vi vill hjälpa våra kunder genom att lite noggrannare gå in på hur Vasa Elnät har förberett sig och hur dessa lägen kan påverka våra kunder. Läs frågor och svar angående eventuell elbrist. Beställ avbrottsinfo.  

Alla solpaneler är inte lämpliga för anslutning till elnätet

Med hjälp av solpaneler kan man som kund producera miljövänlig el för eget bruk. I år när elens marknadspris har stigit dramatiskt har det även blivit populäre att skaffa sig paneler. Som bäst säljer man panelpaket som monteras nästa vår. Innan beställningen är det viktigt att försäkra sig om att anläggningen tryggt kan anslutas till

Beställ avbrottsinfo till mobilen

Du som är Vasa Elnäts kund har möjlighet att få information om elavbrott inklusive orsak och varaktighet direkt till mobilen utan extra kostnad. Beställ tjänsten för hemmet, sommarstugan, kontoret eller andra förbrukningsplatser. Samma tjänst används för att meddela om eventuella cirkulerande avbrott i fall av elbrist. Beställ avbrottsinfo Läs mer om elbrist

Elbrist: vad betyder det och hur kan man förbereda sig?

I år har man för första gången på årtionden talat om elbrist. Situationen har uppstått framför allt på grund av kriget i Ukraina och dess effekt på tillgången på el. Vi samlade några vanliga frågor och svar för att hjälpa framför allt företagskunder att kunna förbereda sig på en eventuell elbrist och cirkulerande elavbrott som följer. Vi

Elransonering möjligt men osannolikt inkommande vinter

Vasa Elnät har förberett sig på att ransonera el under den kommande vintern, i fall av elbrist. Ransoneringen skulle i praktiken betyda att man skulle utföra planerade elavbrott inom Vasa Elnäts område. Elavbrotten skulle ske på olika områden vid olika tidpunkter. Man skulle såklart sträva efter så korta elavbrott som möjligt, så att kunderna inte