Helikopter hjälper kartläggning av elnätets stormskador

Vasa Elnät tar på fredagen 18.9 hjälp av en helikopter för att kartlägga stormskador. Det är det absolut snabbaste sättet att hitta de största problemområdena. Helikoptern flyger en på förhand bestämd rutt och möjliggör att piloten direkt kan rapportera sina iakttagelser.

Stormen Aila har orsakat elavbrott

(uppdaterad 17.9. kl. 17.55) Vi fortsätter att reparera stormskadorna under hela den ljusa tiden av dygnet med full kapacitet. Vi har också fått hjälp av tilläggsresurser. Vi strävar efter att få den fasta bosättningens återstående fel på stamnätet reparerade under fredagen. (uppdaterad 17.9. kl. 7.20) Mycket kraftiga vindarna blåste hela natten och fällde mera träd

Sjökabel hjälper bevara skärgårdslandskap i Sundom

Under sommaren har det varit liv och rörelse i Sundom skärgård, Vasa. Sammanlagt har cirka en och en halv kilometer sjökabel lagts på havsbotten med hjälp av grävmaskin från en flotte. Det krävande projektet är en fortsättning på förbättringen av elnätet i Solf, som startade i fjol. Målsättningen är att förbättra leveranssäkerheten i elnätet för

Använder du tjänsten OmaPosti? Visste du att våra fakturor går dit automatiskt?

Använder du tjänsten OmaPosti? Då kan det hända att vår räkning väntar på dig där. Vi har från och med våren tagit ibruk fler elektroniska betalningsmöjligheter, bl.a. Postens tjänst OmaPosti. Om du använder tjänsten, går våra fakturor dit automatiskt. Det här beror på inställningar i OmaPosti. Om du också framöver vill få räkningen till tjänsten,

Egen solenergi lockar

När solen skiner från en klar himmel är det många som funderar på att låta installera solpaneler på taket. Småskalig produktion av solenergi är något som ökat explosionsartat de senaste åren. År 2019 ökade antalet solkraftverk kopplade till elnätet i Vasa Elnäts område med mer än 80 procent. I år förväntas tillväxten vara av samma

De kraftiga vindbyarna har orsakat elavbrott

(uppdaterad 7.6 kl. 22.35) Reparationerna i elnätet har framskridit och för tillfället är 319 kunder utan el. Av dessa är 91 fritidsbostäder i Vasa skärgård. Vi uppskattar att all fast bosättning får elektriciteten tillbaka under kvällens lopp. En del av fritidsbostäder får elen tillbaka under morgondagen. (uppdaterad 7.6 kl. 17.00) Vinden har orsakat ännu mera

Simulering av vindens effekter på elnätet i Sundom, Vasa

Vasa Elnät har under våren simulerat vindens effekter på elnätet som en del av ett pilotprojekt. Simuleringen gjordes på sammanlagt 60 kilometer luftledningar i Sundom skärgård. Projektet resulterade i en beskrivning över var elnätet är speciellt utsatt för vindrelaterade skador. I pilotprojektet undersöktes risker för både trädfall och skador på elledningar. Vinden simulerades ur 12

Vårt kontors öppethållningstider från 2.6.2020

Vårt kontors öppethållningstider från 2.6.2020 på Kyrkoesplanaden 0 är tisdag kl. 8-11 och torsdag kl. 13-16. Under coronavirusepidemin tar vi särskild hänsyn till hygien i enlighet med anvisningar från hälsomyndigheterna. Kom ihåg att du kan sköta alla dina ärenden också framöver i Onlinetjänsten, per e-post eller telefon. Så här når du vår kundjänst.