Från 1.8.2022 slopar vi avgiften för överföring av egenproducerad el till nätet

Vasa Elnät slopar från början av augusti överföringsavgiften för småskalig energiproduktion, vilket bland annat betyder att överskottsenergin från solpaneler framöver ger större nytta. Avgiften slopas tillsvidare. Överföringen av överskottsel till elnätet har haft en liten avgift, 74 cent per megawattimme, dvs. 0,074 cent per kilowattimme. Ändringen ger med andra ord en liten inbesparing för den

Så här hanterar du virke i närheten av en elledning

Håll avstånd och håll dig trygg: Så här hanterar du virke i närheten av en elledning! Att hantera och förvara virke i närheten av en elledning är riskabelt. Håll dig trygg och kom ihåg följande saker när du arbetar i närheten av en 20 kV-elledning. Det är förbjudet att förvara virke under och i närheten

Svara på vår enkät och hjälp oss utveckla elnätet

Utvecklingen av elnätet är en av samhällets grundstenar. Vasa Elnät hör nu sina kunder och intressegrupper för att få in olika synpunkter till en utvecklingsplan. Vill du vara med och påverka utvecklingen av elnätet? Är du intresserad av hurudana planer vi har för elnätet? Läs mer om vårt arbete med utvecklingsplanen och delta med dina

Svara på enkäten

Hjälp oss att identifiera kommande behov. Vi är verksamma i Vasa, Korsholm, Laihela, Vörå, Malax, Korsnäs, och delar av Närpes.

Svara på enkäten

Egnahemshushållens solelsystem allt effektivare

Vårsolen skiner från en klar himmel och allt fler funderar på att låta installera solpaneler på sitt hustak. Enligt Vasa Elnäts prognoser kommer i slutet av året cirka en procent av distributionsområdets kunder att producera sin egen solel. Också solpanelernas effekt har ökat de senaste åren. Det är vanligt att man börjar fundera på att

Vi röjer längs med ellinjer

Genom att röja längs med ellinjer förbättras säkerheten och kvaliteten i elnätet. Under detta år utför vi röjningsarbeten längs ellinjerna på följande områden: Mellanspänningslinjer: Köklot, Karperö, Sundom, Solf samt Kylänpää, Jokikylä och Jokiperä i Laihela Lågspänningslinjer: Molpe, Bergö, Gamla Vasa, Smedsby och Toby Fällda träd och röjningsrester tillhör fastighetsägaren och lämnas därför kvar på fastigheten.

Över 600 reflexflaggor för flyttfåglarnas säkerhet

Vasa Elnät hänger upp reflexflaggor i luftledningarna redan för sjunde året i rad. Sammanlagt har man i år hängt upp över 600 stycken i särskilt utvalda linjer nära vattendrag och åkermarker i Korsholm, Malax, Närpes och Korsnäs. Med hjälp av flaggorna vill man hindra fåglarna från att krocka med ledningarna. I samma veva minskar elavbrotten

Ladda elbilen säkert hemma: Läs våra tips!

Vi samlade några viktiga tips för dig som bor i egnahemshus och är intresserad av att ladda elbilen hemma. Läs vårt infopaket och ladda tryggt och smidigt! Läs mer om att ladda elbilen hemma

Elnätet utvecklas för 13 miljoner euro

Vasa Elnät investerar i år cirka 13 miljoner euro i utvecklingen av elnätet inklusive förbättring av distributionssäkerheten. Helt konkret betyder det att antalet elavbrott i bolagets distributionsområde blir färre och kortare. Under årets gång grävs 160 km kabel ner i marken för att ersätta luftlinjer och elstolpar. Årets kablingsprojekt finns i Norra och Södra Vallgrund

Funderar ditt husbolag på laddstation för elbilar? Ladda ner våra tips!

Elbilar blir allt vanligare och i många husbolag finns installation av laddstation på agendan. Vi sammanställde våra anvisningar för husbolagen för att underlätta planeringen. Husbolag åläggs att planera för laddning av elbilar i samband  med större reparationer. Våra tips innehåller bland annat vad ni ska ta i beaktande när ni börjar planera, men också info

Nytt verksamhetssätt: Elen kan påkopplas utan dröjsmål när den behövs vid husbygget

Vasa Elnät körde år 2020 igång ett försök där mätcentralen installerades färdigt vid tomtgränsen i samband med byggnad av kommunalteknik. Försöket leder nu till ett nytt tillvägagångssätt. Det nya verksamhetssättet underlättar byggprocessen och sparar husbyggarens pengar vid cirka 100 byggplatser per år. Vasa Elnät testade först verksamhetssättet på det nya bostadsområdet Vaalila i Laihela. Erfarenheterna